måndag 8 november 2010

Community - Köp!

Näst på tur är Yvve som förbereder sig för att förklara hur man spelar köp.

Köp!
Spelet Köp! tillhör Rummyfamiljen om att samla triss och stegar om minst fyra kort.
3-5 deltagare.
Man använder två kortlekar och helst alla sex jokrarna.

Man spelar i sju omgångar:
- Två triss
- Två stegar
- En triss och en stege
- Två triss och en stege
- Två stegar och en triss
- Tre triss
- Tre stegar

I alla givar utom den sista delar man ut tio kort vardera (i sista omgången är det elva). Den som sitter näst efter givaren börjar spelet genom att snabbt slänga upp en kort så att alla kan se det. Om någon ropar KÖP! får denne kortet (vid ovisshet vem som var först spelas förslagsvis sax-påse-sten för att lösa det hela).
OBS, kommer det upp en joker så gör man om starten.

Om det var näste spelare på tur som köpte kortet tar denne endast upp det. Var det en annan spelare blir det ett s.k. vilt köp, denne får då även ett extra kort från leken att ta upp på hand. Man får göra tre vilda köp per omgång.

Den som tar upp ett kort när det var dennes tur (oavsett om det var ett köpt kort eller om denne plockar ett från högen -om ingen ville köpa det kort som är utlagt-) måste sedan lägga ut ett kort innan spelet går vidare.

Man måste ha sparat ihop det som krävs för varje omgång innan man får lägga ut triss/stegar på bordet. Jokrar fungerar som extrakort för vilket som helst men får endast användas en gång i varje triss eller stege. I en stege är Ess både 14 och 1 men en stege får inte varva, ex. kung-Ess-två-tre.

När man lagt ut sina kort på bordet får man dessutom lägga ner kort på andras stegar eller triss som de lagt ut. Den som först blivit av med alla sina kort får 100 poäng per spelomgång. De andra får minuspoäng för de kort som de hade kvar på handen:
2-9 = - 5 poäng
10, knekt, dam och kung = - 10 poäng
Ess = - 20 poäng
Joker = - 50 poäng

Vinner gör den som har högst poäng när alla spelomgångar är klara.